Bivanje v domovih za starejše bi lahko bilo boljše s pomočjo IKT-ja (telex, SI)

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE iz Izole vlado opozarja na pomanjkljivosti v domovih za starejše in podaja predloge za izboljšanje. Predlagajo, da bi domove opremili s sodobnimi napravami in orodji informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), s katerimi bi lahko spremljali denimo kakovost zraka in temperaturo v prostoru, so zapisali.

Read the full article (click here)