INNORENEW COE S PISMOM VLADI: Tako bi izboljšali zdravje in dobro počutje stanovalcev domov za starejše občane (Regional Obala, SI)

V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE so na Vlado Republike Slovenije naslovili pismo, v katerem so opozorili na pomembne pomanjkljivosti in težave, s katerimi se soočajo v domovih za starejše občane. InnoRenew CoE namreč sodeluje pri mednarodnem projektu “Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje” (Pharaon), ki ga financira Evropska komisija (GA #857188) in katerega cilj je ustvariti resnično pametno in aktivno življenje za starajoče se prebivalstvo Evrope.

V okviru projekta Pharaon so raziskovalci inštituta InnoRenew CoE tesno sodelovali s šestimi domovi starejših občanov v slovenski Istri, osrednji Sloveniji in Štajerskem. Pri izvajanju aktivnosti projekta so spoznali, da v Sloveniji domovi starejših občanov niso infrastrukturno ustrezno opremljeni, da bi lahko enostavno namestili tehnologije, s katerimi bi zagotovili izboljšanje zdravja in dobrega počutja stanovalcev.

Read the full article (click here)