Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE Vladi Republike Slovenije predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja stanovalcev domov za starejše občane (Lokalno Dogajanje, SI)

V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE so na Vlado Republike Slovenije naslovili pismo, v katerem so opozorili na pomembne pomanjkljivosti in težave, s katerimi se soočajo v domovih za starejše občane. InnoRenew CoE namreč sodeluje pri mednarodnem projektu »Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje« (Pharaon), ki ga financira Evropska komisija (GA #857188) in katerega cilj je ustvariti resnično pametno in aktivno življenje za starajoče se prebivalstvo Evrope.
V okviru projekta Pharaon so raziskovalci inštituta InnoRenew CoE tesno sodelovali s šestimi domovi starejših občanov v slovenski Istri, osrednji Sloveniji in Štajerskem. Pri izvajanju aktivnosti projekta so spoznali, da v Sloveniji domovi starejših občanov niso infrastrukturno ustrezno opremljeni, da bi lahko enostavno namestili tehnologije, s katerimi bi zagotovili izboljšanje zdravja in dobrega počutja stanovalcev.
V domovih starejših občanov se srečujejo z izzivi pomanjkanja prostora, neustrezno razporeditvijo in ureditvijo notranjosti, prav tako pa tudi z neustreznostjo in pomanjkanjem strojne opreme ter druge infrastrukture. Posledično se poleti soočajo s previsoko relativno vlažnostjo, medtem ko je pozimi ta prenizka. Prav tako je v domovih starejših občanov večinoma neustrezna internetna povezava, ki je omejena na skupne prostore, osebje pa ima še priložnost za nadgradnjo digitalne pismenosti.
Prav zato so se v InnoRenew CoE odločili, da Vladi Republike Slovenije predlagajo ukrepe, za podporo investicij v domove starejših občanov in zvišanje digitalne usposobljenosti osebja: