V domovih bi zdravila in hrano lahko delili roboti (Primorske Novice, SI)

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE iz Izole vlado opozarja na pomanjkljivosti v domovih za starejše. Predlagajo, da bi domove opremili s sodobnimi napravami in orodji informacijsko-komunikacijske tehnologije, s katerimi bi lahko spremljali, denimo, kakovost zraka in temperaturo v prostoru ali pa razbremenili osebje.

Read the full article (click here)