Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE Vladi Republike Slovenije predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja stanovalcev domov za starejše občane (Novicnik, SI)

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE Vladi Republike Slovenije predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja stanovalcev domov za starejše občane
V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE so na Vlado Republike Slovenije naslovili pismo, v katerem so opozorili na pomembne pomanjkljivosti in težave, s katerimi se soočajo v domovih za starejše občane. InnoRenew CoE namreč sodeluje pri mednarodnem projektu »Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje« (Pharaon), ki ga financira Evropska komisija (GA #857188) in katerega cilj je ustvariti resnično pametno in aktivno življenje za starajoče se prebivalstvo Evrope.
V okviru projekta Pharaon so raziskovalci inštituta InnoRenew CoE tesno sodelovali s šestimi domovi starejših občanov v slovenski Istri, osrednji Sloveniji in Štajerskem. Pri izvajanju aktivnosti projekta so spoznali, da v Sloveniji domovi starejših občanov niso infrastrukturno ustrezno opremljeni, da bi lahko enostavno namestili tehnologije, s katerimi bi zagotovili izboljšanje zdravja in dobrega počutja stanovalcev.