Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je skupaj z Domom upokojencev Izola - Casa del pensionato Isola, organiziral dogodek, na katerem so predstavili tehnologije za starejše odrasle, ki so jih partnerji razvili v okviru evropskega projekta Pharaon - Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje. V stavbi inštituta...

Video konferenčni sistem, pametna zapestnica, ki beleži vitalne funkcije in počutje, aplikacija, ki omogoča preprostejšo uporabo pametnih telefonov, ter senzorji za merjenje kakovosti zraka lahko izboljšajo kakovost življenja starejših odraslih. Pripomočke, ki jih razvijajo v okviru projekta Pharaon,...

V okviru mednarodnega projekta Pharaon so raziskovalci inštituta sodelovali s šestimi domovi v slovenski Istri, osrednji Sloveniji in na Štajerskem. Glede na njihove ugotovitve domovi sicer niso infrastrukturno ustrezno opremljeni, da bi lahko preprosto namestili tehnologije, s katerimi bi izboljšali zdravje in počutje stanovalcev in...

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE iz Izole vlado opozarja na pomanjkljivosti v domovih za starejše in podaja predloge za izboljšanje. Predlagajo, da bi domove opremili s sodobnimi napravami in orodji informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), s katerimi bi lahko spremljali denimo kakovost zraka in temperaturo v prostoru, so...

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE iz Izole vlado opozarja na pomanjkljivosti v domovih za starejše. Predlagajo, da bi domove opremili s sodobnimi napravami in orodji informacijsko-komunikacijske tehnologije, s katerimi bi lahko spremljali, denimo, kakovost zraka in temperaturo v prostoru ali pa razbremenili osebje. Read the full article...

V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE so na Vlado Republike Slovenije naslovili pismo, v katerem so opozorili na pomembne pomanjkljivosti in težave, s katerimi se soočajo v domovih za starejše občane. InnoRenew CoE namreč sodeluje pri mednarodnem projektu "Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje" (Pharaon), ki ga financira Evropska...

V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE so na Vlado Republike Slovenije naslovili pismo, v katerem so opozorili na pomembne pomanjkljivosti in težave, s katerimi se soočajo v domovih za starejše občane. InnoRenew CoE namreč sodeluje pri mednarodnem projektu "Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje" (Pharaon), ki ga financira Evropska...

V raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE so na Vlado Republike Slovenije naslovili pismo, v katerem so opozorili na pomembne pomanjkljivosti in težave, s katerimi se soočajo v domovih za starejše občane. InnoRenew CoE namreč sodeluje pri mednarodnem projektu »Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje« (Pharaon),...