The COVID-19 pandemic has highlighted existing systemic issues within long-term care systems across Europe. AGE Platform Europe, the European organisation of and for people aged 50 and over, has reported extensively on breaches in human rights in managing the health, economic, and social crises triggered by the...

V Sloveniji se začenja izvajati pilotna raziskava projekta Pharaon, ki jo financira Evropska komisija in bo proučevala nove rešitve za izboljšanje razmer ter dobrega počutja starejših v domovih za starejše, bolnišnicah in drugih prostorih, kjer ti preživijo veliko časa. V Sloveniji projekt vodi raziskovalni inštitut...

On March 3rd, 2021, representatives of the  OPEN DEI, Pharaon, and PlatformUptake.eu projects met with the aim of exploring concertation activities between the three Horizon 2020 funded projects, promoting the leverage and exploitation of open platforms in the active and healthy ageing domain. The PlatformUptake.eu project aims to deliver an...