V Sloveniji se zańćenja izvajati pilotna raziskava projekta Pharaon, ki jo financira Evropska komisija in bo prouńćevala nove reŇ°itve za izboljŇ°anje razmer ter dobrega pońćutja starejŇ°ih v domovih za starejŇ°e, bolniŇ°nicah in drugih prostorih, kjer ti preŇĺivijo veliko ńćasa. V Sloveniji projekt vodi raziskovalni inŇ°titut...

On March 3rd, 2021, representatives of the  OPEN DEI, Pharaon, and PlatformUptake.eu projects met with the aim of exploring concertation activities between the three Horizon 2020 funded projects, promoting the leverage and exploitation of open platforms in the active and healthy ageing domain. The PlatformUptake.eu project aims to deliver an...

Raziskovalni inŇ°titut InnoRenew CoE v sodelovanju z Domom za upokojence v Izoli zańćenja pilotne raziskave v okviru projekta Pharaon, ki bo preuńćeval nove reŇ°itve za izboljŇ°anje razmer ter dobrega pońćutja starejŇ°ih v domovih za starejŇ°e, bolniŇ°nicah in drugih prostorih, kjer ti preŇĺivijo veliko ńćasa, so...

Raziskovalni inŇ°titut InnoRenew CoE v sodelovanju z Domom za upokojence v Izoli zańćenja pilotne raziskave v okviru projekta Pharaon, ki bo preuńćeval nove reŇ°itve za izboljŇ°anje razmer ter dobrega pońćutja starejŇ°ih v domovih za starejŇ°e, bolniŇ°nicah in drugih prostorih, kjer ti preŇĺivijo veliko ńćasa, so...

V Sloveniji se zańćenja izvajati pilotna raziskava projekta Pharaon, ki jo financira Evropska komisija in bo prouńćevala nove reŇ°itve za izboljŇ°anje razmer ter dobrega pońćutja starejŇ°ih v domovih za starejŇ°e, bolniŇ°nicah in drugih prostorih, kjer ti preŇĺivijo veliko ńćasa. V Sloveniji projekt vodi raziskovalni inŇ°titut...