Slovenski partnerji projekta Pharaon, katerega glavni cilj je zagotoviti podporo starajońćemu se prebivalstvu s prilagoditvijo digitalnih storitev, naprav in orodij, tudi v sodelovanju z domovi za starejŇ°e iŇ°ńćejo ustrezne tehnoloŇ°ke reŇ°itve za pomońć pri samostojnem Ňĺivljenju, poveńćanju socialne vkljuńćenosti in izboljŇ°anju dobrega pońćutja starejŇ°ih. Dostop do...

Raziskovalni inŇ°titut InnoRenew CoE je partner projekta Pilotne raziskave za zdravo in aktivno staranje ‚Äď Pharaon, ki je financiran v okviru programa Obzorje 2020.¬†Glavni cilj projekta Pharaon, pri katerem sodelujejo partnerji iz 12 razlińćnih drŇĺav, je zagotoviti podporo starajońćemu se prebivalstvu s prilagoditvijo digitalnih storitev,...

Raziskovalni inŇ°titut InnoRenew CoE je partner projekta Pilotne raziskave za zdravo in aktivno staranje ‚Äď Pharaon, ki je financiran v okviru programa Obzorje 2020.¬†Glavni cilj projekta Pharaon, pri katerem sodelujejo partnerji iz 12 razlińćnih drŇĺav, je zagotoviti podporo starajońćemu se prebivalstvu s prilagoditvijo digitalnih storitev,...

In Europe’s rapidly ageing society, there is a growing need for tools that will improve the quality of life and independence of older adults. Pharaon is a project from H2020 program. 41 partners from 12 countries around Europe are involved. The overall objective of the Pharaon...